GDPR Verklaring voor ThuisIT.be

Laatst bijgewerkt op 25/08/23

ThuisIT.be hecht grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van onze gebruikers. Deze GDPR-verklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming) legt uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verzamelde Gegevens

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt, formulieren invult of contact met ons opneemt. Dit kan onder meer je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante gegevens omvatten.

Doel van Gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te bieden, te verbeteren en te personaliseren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te reageren op jouw verzoeken, vragen en opmerkingen, evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevensopslag en Beveiliging

We slaan persoonlijke gegevens op zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Delen van Gegevens

We delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve zoals vereist door de wet of zoals hierin uiteengezet.

Jouw Rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over jou hebben verzameld en om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens, evenals om jouw gegevens te laten verwijderen of beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cookies en Tracking

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt jouw browserinstellingen aanpassen om cookies uit te schakelen, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Contact Opnemen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@thuisit.be.

Deze GDPR-verklaring is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum van laatste update. We behouden ons het recht voor om deze verklaring bij te werken om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of onze privacypraktijken aan te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de meest recente informatie.

Helemaal klaar voor?

Laten we samen werken!

Ben je op zoek naar Neem contact met ons op voor een mogelijke samenwerking!

Neem contact op