Algemene Voorwaarden van ThuisIT.be

Laatst bijgewerkt op 25/08/23

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van ThuisIT.be. Deze voorwaarden leggen de regels en voorschriften vast voor het gebruik van onze website. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ThuisIT.be, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze website.

Intellectueel Eigendom

De inhoud op ThuisIT.be, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te reproduceren, verspreiden, wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik van de Website

Door gebruik te maken van ThuisIT.be ga je ermee akkoord om de website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetten en regelgeving. Je stemt ermee in om geen inhoud te plaatsen die onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend, obsceen, inbreukmakend op privacy of intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk is voor anderen.

Links naar Externe Websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of beschikbaarheid van deze websites. Het volgen van dergelijke links is op eigen risico.

Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van ThuisIT.be nadat wijzigingen zijn aangebracht, ga je akkoord met de herziene voorwaarden.

Beperking van Aansprakelijkheid

ThuisIT.be wordt aangeboden "zoals het is" en "zoals beschikbaar". We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud foutloos of actueel is. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website.

Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [jouw land of rechtsgebied]. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [jouw stad of rechtsgebied].

Neem contact met ons op via [contactgegevens] als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden of de manier waarop we onze website beheren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven vermelde datum van laatste update.

Helemaal klaar voor?

Laten we samen werken!

Ben je op zoek naar Neem contact met ons op voor een mogelijke samenwerking!

Neem contact op